Inboedel en opstal

Uw inboedelverzekering en opstalverzekering keren uit bij schade aan of in uw huis na bijvoorbeeld brand, waterschade, inbraak of storm. Een prettig idee, want de kosten lopen bij deze schades al gauw behoorlijk op. Maar net als uw woning, vergen ook uw inboedelverzekering en opstalverzekering regelmatig onderhoud!

Voorkom onderverzekering: weet wat u heeft

Toen u uw inboedelverzekering en/of opstalverzekering afsloot, heeft u nauwkeurig in kaart gebracht wat de waarde van uw inboedel is en wat de herbouwwaarde is van uw huis. U wilde immers wel goed verzekerd zijn. Heeft u sindsdien

  • duurdere apparatuur aangeschaft?
  • antieke spullen gekocht?
  • een kunstwerk aangeschaft?
  • uw woning verbouwd of verbeterd?

Zo ja, dan is de kans groot dat u onderverzekerd bent. En dat kan nare gevolgen hebben als u daadwerkelijk met schade geconfronteerd wordt.

Kom daarom langs op ons kantoor in Brielle. Dan maken we het verzekerde bedrag van uw inboedelverzekering en/of opstalverzekering snel in orde. Sommige verzekeringen bieden ook garantie tegen onderverzekering!

Vergelijking inboedelverzekeringen

Een vergelijking van inboedelverzekeringen kan bijzonder zinvol zijn. Zeker als uw woning en/of uw inboedel meer waard zijn geworden de afgelopen jaren. Is dit bij u het geval? Stel uw huis en spullen veilig en bel 06 – 50662950 voor een vergelijking van inboedelverzekeringen.

Verschil tussen inboedelverzekering en opstalverzekering

Alles wat aard- en nagelvast zit (en dus niet verhuisbaar is) behoort tot uw woonhuis. Dit verzekert u via de opstalverzekering. Datgene wat wel verhuisbaar is, valt onder de inboedelverzekering.

De beste inboedelverzekering en opstalverzekering met het juiste verzekerde bedrag regelt u via De HypoGever !

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.

Productinformatie

Glasverzekering

Een glasverzekering biedt dekking tegen breuk van glas dat tot een pand behoort en dient tot lichtdoorlating. Ook de kosten van een eventuele noodvoorziening zijn meestal meeverzekerd.

Deze verzekering wordt vaak gecombineerd met de verzekering van het woonhuis of van de inboedel.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering biedt dekking tegen schade aan uw huishoudelijke inboedel. Hiertoe worden de roerende zaken in uw woning gerekend alsmede, wanneer u uw woning huurt, het belang dat u als huurder heeft bij van uw huurhuis deel uitmakende onroerende zaken.

De inboedel is op basis van nieuwwaarde verzekerd tegen schade ontstaan door een groot aantal gevaren zoals brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen en vandalisme.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering biedt dekking tegen schade aan uw woonhuis. Naast het woonhuis zelf zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. meeverzekerd.

De woonhuis is op basis van herbouwwaarde verzekerd tegen schade ontstaan door een groot aantal gevaren zoals brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding en vandalisme.

Kostbaarhedenverzekering

Een kostbaarhedenverzekering biedt dekking als waardevolle voorwerpen of verzamelingen door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, ongeacht waar die zijn ontstaan, vaak wel uitsluitend binnen een van tevoren gekozen dekkingsgebied (Nederland-, Europa- of Werelddekking).

De verzekering is bedoeld voor kostbare zaken als antiek, kunstvoorwerpen, sieraden, muziekinstrumenten, foto-, film-, audio-, video-apparatuur, postzegel-, munt- of andere verzamelingen.

Woonlastenverzekering

Met een woonlastenbeschermer of woonlastenverzekering kunt u de betaling van uw hypotheeklasten veiligstellen, als uw inkomen daalt (of zelfs wegvalt) door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Er zijn veel verschillende soorten woonlastenverzekeringen verkrijgbaar van verschillende aanbieders, ieder met zijn eigen voorwaarden. Wij helpen u graag aan de beste verzekering voor uw situatie.

Tips

Veel gestelde vragen

Ben ik verzekerd als ik mijn woning verhuur via verhuursites als Airbnb?

Het wordt steeds populairder: (een deel) van je woning verhuren via sites als Airbnb. Het kan immers erg lucratief zijn. Maar het is niet geheel zonder risico: lang niet alle woonverzekeringen dekken schade die veroorzaakt wordt bij tijdelijke verhuur. En dan is er ook nog een mogelijke aansprakelijkheidskwestie als een huurder letselschade oploopt in uw woning. Gaat u uw huis of appartement tijdelijk verhuren? Kom dan eerst bij ons langs. Dan controleren we of u voldoende verzekerd bent.

Wat kan ik doen als ik de uitgekeerde schadevergoeding te laag vind?

Als u van mening bent dat u te weinig vergoed heeft gekregen op uw claim bij uw verzekeraar, dan kunt u een ‘second opinion’ laten uitvoeren. Dat gaat via contra-expertise. Dat betekent dat u – op kosten van uw verzekeraar – een eigen schade-expert mag inschakelen. Deze persoon zal dan samen met de expert van uw verzekeraar de hoogte van de schade bepalen.

Schade die ik zelf heb veroorzaakt gedekt onder de inboedelverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje: een dure lamp die van het plafond valt, rondvliegend speelgoed dat de tv beschadigt of een kostbare bril die u van de trap laat vallen. Als u uw inboedelverzekering uitbreidt met een allrisk dekking, is vrijwel alle schade aan uw inboedel verzekerd, ook als de schade door uw eigen toedoen ontstaan is. Meer weten? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Moet ik een aparte verzekering afsluiten voor mijn computer?

De inboedelverzekering biedt meestal een beperkte dekking voor kostbaarheden. Vaak is apparatuur meeverzekerd tot een maximumbedrag. Controleer dus goed of dat bedrag voor u voldoende is. Zo niet, dan kunt u een aanvullende kostbaarhedenverzekering afsluiten of een aanvullende verzekering voor uw computerapparatuur. Vraag ons naar de voor u voordeligste oplossing.

Verstandig om als huurder van een woning een glasverzekering te hebben?

Dat hangt af van wat er in het huurcontract bepaald is over wie aansprakelijk is voor ruitbreuk. Vaak is dat de huurder. Is dat het geval, dan kan een aparte glasverzekering nuttig zijn.

Het juiste te verzekeren bedrag voor een inboedelverzekering?

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Verzekeraars hanteren een inboedelwaardemeter waarmee het te verzekeren bedrag eenvoudig kan worden berekend.

Zijn kostbaarheden alleen onder een kostbaarhedenverzekering verzekerd?

Nee, ook onder een inboedel-verzekering bestaat er dekking, meestal echter tot een maximum bedrag. Boven dat bedrag bestaat er dus geen recht op schadevergoeding. Daarnaast geldt de inboedelverzekering in beginsel slechts binnenshuis terwijl de kostbaarhedenverzekering Nederland-, Europa- of werelddekking kent. Tenslotte zijn de verzekerde schadeoorzaken onder een inboedelverzekering veel beperkter dan onder een kostbaarhedenverzekering.

Het juiste te verzekeren bedrag voor een opstalverzekering worden bepaald?

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de herbouwwaarde van het pand. Verzekeraars hanteren een herbouwwaardemeter waarmee het te verzekeren bedrag eenvoudig kan worden berekend.