Elke werknemer denkt er wel eens aan: hoe goed zit ik bij mijn werkgever, bestaat er een kans dat ik ontslagen word, kan het bedrijf failliet gaan? Maar heeft u ook al eens nagedacht over de consequenties van ontslag?

Beperk uw achteruitgang in inkomen

Gedwongen ontslag kan een flinke inkomensachteruitgang betekenen. En dat heeft uiteraard gevolgen voor uw totale financiële situatie. Om ongewenste effecten van ontslag tegen te gaan, is het verstandig om enige voorzorgsmaatregelen te treffen:

  • U kunt zelf een buffer aanleggen door te sparen of beleggen om de eerste periode door te komen.Zie ook pagina Sparen
  • U kunt het inkomensverlies verzekeren. Dat biedt, zeker op de langere termijn, meer zekerheid.
  • Breng bij ontslag direct de gevolgen voor uw pensioen in kaart. Dan kunt u zo snel mogelijk maatregelen treffen.
Weet waar u recht op heeft

Niet zelden heeft een ontslagprocedure voor u ook financiële consequenties. Dan moet u goed weten waar u recht op heeft. Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u tegen een lage premie, de juiste juridische steun die voorkomt dat u financieel benadeeld wordt. Heeft u nog geen rechtsbijstandverzekering, wacht dan niet met het afsluiten daarvan tot er daadwerkelijk een conflict is. Een nieuwe rechtsbijstandverzekering dekt namelijk geen zaken die al lopen.

Zie ook pagina Recht

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.