Als u promotie maakt, gaat u er mogelijk op vooruit in inkomen en arbeidsvoorwaarden. Dat biedt gunstige voordelen.

Meer inkomen, een hoger pensioen?

Met uw inkomen groeit in veel gevallen ook het pensioen waar u naartoe werkt. Als u aan het einde van uw carrière een bepaald inkomensniveau opgebouwd hebt, wilt u niet op de dag van uw pensioen een enorme stap terug moeten doen. Weet hoe uw pensioen ervoor staat en doe samen met ons een periodieke pensioencheck, zeker na een promotie. Een veilig pensioen vraagt om een deskundig advies.

Optimaal profiteren van uw arbeidsvoorwaarden

Verbeteren uw arbeidsvoorwaarden door uw promotie? Welke invloed hebben deze op uw financiën van nu en de toekomst? Hoe profiteert u optimaal van het aanbod van uw nieuwe werkgever en hoe vangt u de voorzieningen op die mogelijk wegvallen door uw baanwissel? Een goed advies kan u veel geld opleveren. Maak een afspraak om te zien waar uw voordeel zit.

Financiële risico’s en mogelijkheden

Meer inkomen betekent vaak meer inkomensterugval als u arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt. Laat u goed informeren over de inkomensverzekering en over aanpassing hiervan aan uw nieuwe inkomen. Een hoger inkomen kan ook uw mogelijkheden vergroten. Komt uw droomhuis nu binnen handbereik? Als onafhankelijk financieel specialist bekijken we graag samen met u de nieuwe situatie. We zetten uw financiële mogelijkheden op een rijtje en rekenen voor verschillende toekomstscenario’s door. En we geven u een gericht, deskundig en onafhankelijk advies voor gedegen financiële planning.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.

Tips