Aansprakelijkheid en recht

Als u een gang naar de rechter moet maken of aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, komt u al snel voor torenhoge kosten te staan. Met een goede rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering beschermt u zichzelf tegen deze kosten. Dicht bij huis geregeld, via De HypoGever in Brielle.

Wanneer kunt u terugvallen op uw rechtsbijstandsverzekering?

Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u juridische hulp als u in een conflict verwikkeld bent geraakt. Met een rechtsbijstandsverzekering bespaart u zichzelf een dure advocaat. Bijvoorbeeld bij:

  • verkeersongevallen
  • conflicten op het werk
  • kwesties over contracten, leveringen, etc.

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken is nuttig. Niet alleen de verschillen in premie zijn groot, maar ook de voorwaarden van de diverse rechtsbijstandverzekeringen lopen uiteen. Wij kunnen u daar alles over vertellen. Bijvoorbeeld of u uw eigen advocaat mag kiezen, of echtscheiding inbegrepen is in de rechtsbijstand, of er een wachttijd gehanteerd wordt en of er een maximum vergoeding is. Schakel daarom De HypoGever in om de beste rechtsbijstandverzekeringen voor u te vergelijken.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het kan gebeuren dat u schade toebrengt aan eigendommen van iemand anders. Of u wordt aansprakelijk gesteld voor lichamelijk letsel aan een ander, bijvoorbeeld na een verkeersongeval. Zeker bij letselschade kan de schadeclaim hoog oplopen. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen de financiële consequenties hiervan. Een betaalbare aansprakelijkheidsverzekering regelt u snel en goed via De HypoGever .

Bel 06 – 50662950 voor een sterk advies over de beste rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.

Productinformatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt dekking tegen de financiële gevolgen die voortkomen uit schade die u een ander in de privésituatie toebrengt. Dit kan zowel om materiële schade als om letselschade gaan.

Afhankelijk van uw leefsituatie kan de verzekering ook gelden voor de overige gezinsleden.

Rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van rechtshulp. U heeft de keuze uit verschillende dekkingsmodules en er zijn, afhankelijk van uw dekkingskeuze, geschillen verzekerd op onder andere de terreinen verkeer, inkomen (waaronder fiscaliteit en sociale wetgeving) en wonen.

De rechtsbijstandverzekering staat u niet alleen bij in conflicten maar ook als u ten onrechte een dagvaarding ontvangt, voor zover het een overtreding of een misdrijf betreft die onder de door u gekozen dekkingsmodule valt.

Tips

Veel gestelde vragen

Mag ik bij mijn rechtsbijstandverzekering zelf een advocaat kiezen?

Ja, dat mag. Als het nodig is om een administratieve of gerechtelijke procedure te voeren dan kunt u uw eigen juridisch specialist kiezen. Dat kan een zelf gekozen advocaat zijn of een jurist of advocaat die bij uw rechtsbijstandverzekeraar in dienst is. Dit geldt voor elke gerechtelijke procedure – ook bij het kantongerecht, waar inschakeling van een advocaat niet verplicht is. Let op! U moet nog wel altijd om toestemming vragen. Gebeurt dit niet, dan krijgt u de kosten niet vergoed. Veel verzekeraars hanteren een maximumvergoeding voor externe advocaten. Overigens handelen rechtsbijstandverzekeraars het overgrote deel van de zaken ‘buitengerechtelijk’ af – dus zonder tussenkomst van de rechtbank. In die gevallen is de vrije advocaatkeuze niet van toepassing.

Voordat u een rechtsbijstandsverzekering afsluit, is het dus van belang om te bekijken welke vormen van rechtsbijstand u wilt verzekeren, wat de verschillen zijn qua dekking en wat de vergoedingen zijn voor een externe advocaat.

Valt rechtshulp bij echtscheiding onder mijn rechtsbijstandverzekering?

De meeste rechtsbijstandverzekeringen sluiten echtscheidingsprocedures uit. Daarom is het van belang dat u voor goede polisvoorwaarden kiest. Soms worden de kosten van een mediator wel vergoed. Voor lagere inkomens is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk voor zowel een mediator als een advocaat. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Biedt een rechtsbijstandverzekering ook juridische hulp in het buitenland?

Het zogeheten dekkingsgebied verschilt per verzekering. Sommige rechtsgebieden of geschillen zijn alleen in Nederland, de Benelux, West-Europa of de EU gedekt.

Wat is de franchise?

De franchise is een minimaal schadebedrag waaraan een schade of claim minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor rechtshulp. Let op: niet iedere verzekeraar hanteert een franchise! Wij vertellen u graag meer hierover.

Is de schade die een van je kinderen aan anderen meeverzekerd?

Meestal wel. Alleen meerderjarige kinderen die buitenshuis wonen en niet studeren zijn niet meeverzekerd. Zij hebben een eigen aansprakelijkheids-verzekering nodig.

Rechtsbijstandverzekeraar hulp voordat de verzekering is ingegaan?

Nee, een rechtsbijstandverzekering biedt geen dekking voor een conflict dat al bestond. Zoals alle verzekeringen hanteert ook de rechtsbijstandverzekering het principe dat de ‘schade’ wel een ‘onzeker voorval’ moet betreffen. Bij een al bestaand rechtsprobleem is daarvan geen sprake.

Zijn (huis-)dieren meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

Nee, een rechtsbijstandverzekering biedt geen dekking voor een conflict dat al bestond. Zoals alle verzekeringen hanteert ook de rechtsbijstandverzekering het principe dat de ‘schade’ wel een ‘onzeker voorval’ moet betreffen. Bij een al bestaand rechtsprobleem is daarvan geen sprake.