Goed hypotheekadvies

U gaat een huis kopen. Dan heeft u waarschijnlijk een hypothecaire lening nodig. Maar weet u welke hypotheekvorm voor u het meest ideaal is, hoe u uw maandlasten laag kunt houden en hoe u optimaal gebruik kunt maken van de hypotheekrenteaftrek? Met hypotheekadvies van De HypoGever weet u wat er te kiezen valt. Duidelijk en overzichtelijk.

Met ons hypotheekadvies naar de beste hypotheek

Ons hypotheekadvies is meer dan alleen een prijsvergelijking. We analyseren grondig uw situatie en bekijken vervolgens welke hypotheek daarbij past, qua prijs én voorwaarden. Met De HypoGever staat u er nooit alleen voor: wij begeleiden u van de eerste oriëntatie tot en met de sleuteloverdracht bij de notaris.

Met hypotheekadvies van De HypoGever weet u precies:

  • Wat uw maximale hypotheek is
  • Wat uw maximale maandlasten zijn
  • Welke hypotheekvorm voor u het meest ideaal is
  • Hoe u de risico’s rond uw hypotheek kunt afdekken
  • Bij welke hypotheekaanbieders u het beste terecht kunt
  • Of u in aanmerking komt voor Nationale Hypotheekgarantie of een starterslening

Oversluiten van uw hypotheek kan behoorlijke besparing opleveren

Hypotheekadvies is ook interessant op het moment dat u uw hypotheek wilt oversluiten, bijvoorbeeld omdat uw rentevaste periode afloopt. Omdat de hypotheekrente relatief laag is, kan overstappen naar een andere hypotheekaanbieder aantrekkelijk zijn. Met ons hypotheekadvies weet u waar de kansen liggen en hoe u kunt besparen op uw maandlasten.

Hypotheekadvies in Brielle

Ons hypotheekadvies is geheel onafhankelijk. Maak het u zelf gemakkelijk en profiteer van onze ruime ervaring en veel deskundigheid! Bel 06 – 50662950 of bezoek ons kantoor in Brielle.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.

Productinformatie

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. De rente wordt steeds berekend over het nog niet afgeloste deel van de hypotheek en daalt dus. In de beginperiode zijn de hypotheeklasten het hoogst, jaarlijks worden de lasten lager. Over de gehele looptijd bezien, is deze hypotheekvorm de voordeligste.

U kunt voor deze hypotheekvorm kiezen wanneer u in korte tijd vermogen wilt opbouwen of een inkomensdaling verwacht.

Annuïteitenhypotheek

Ook bij de annuïteitenhypotheek lost u iedere maand een deel van de lening af. Dit is echter geen vast bedrag. Aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. Gedurende de looptijd van de lening wordt jaarlijks hetzelfde bedrag betaald voor rente en aflossing samen. Zeker de eerste tien jaar is dat minder dan bij de lineaire hypotheek.

Jonge starters op de woningmarkt hebben veel voordeel bij deze hypotheekvorm, omdat bij aanvang de netto-maandlasten relatief laag zijn. De netto-lasten worden in de loop van de tijd hoger.

Levenhypotheek

De levenhypotheek bestaat uit twee onderdelen; een losse levensverzekering en een aflossingsvrije lening. Er wordt een levensverzekering afgesloten die dekking geeft voor het risico van overlijden en een kapitaal uitkeert bij in leven zijn op een vooraf bepaalde einddatum. Op de einddatum kan met de kapitaaluitkering (plus de extra winstuitkering) de lening in een keer afgelost worden. Omdat er gedurende de gehele looptijd niet wordt afgelost, is het rentebestanddeel van deze hypotheek constant.

Aangezien renten op schulden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting kan deze vorm van lenen de voorkeur hebben vanwege de maximale rente-aftrek.

Spaarhypotheek

In principe werkt de spaarhypotheek op dezelfde wijze als de levenhypotheek. Op de lening wordt gedurende de looptijd niets afgelost. Met de opbrengst van de spaarverzekering wordt de lening afgelost bij in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden. Het bijzondere van de spaarhypotheek is, dat over de betaalde spaarpremies (de aflossing) een rente vergoed wordt die gelijk is aan de berekende hypotheekrente. Telkens als de hypotheekrente wordt aangepast zal de te betalen spaarpremie zodanig worden herzien dat de lening op de einddatum precies is afgelost. Door koppeling van de hypotheekrente aan de spaarpremie zal de premie bij een hoge rentestand dalen en bij een lage rente stijgen.

Deze hypotheekvorm geeft, naast de maximale rente-aftrek voor de inkomstenbelasting, zekerheid over de einduitkering. Bijkomend voordeel is, dat de maandlasten minder afhankelijk zijn van renteschommelingen.

Beleggingshypotheek

Ook bij de beleggingshypotheek is het belastingvoordeel maximaal. De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Door middel van een maandelijkse inleg op een beleggingsrekening groeit uw vermogen naar het uiteindelijke hypotheekbedrag, waarbij de einduitkering niet gegarandeerd is. Dit bedrag wordt gebruikt om op de einddatum de hypotheek af te lossen. De rente voor het deel van de lening dat gebruikt wordt voor de aankoop van de effecten (de inleg op de beleggingsrekening) kan niet worden aangemerkt als aftrekbare kosten.

Deze vorm kenmerkt zich door grote vrijheid. De waarde van aandelen kan fluctueren, waardoor er géén garantie gegeven kan worden dat de beleggingsrekening op de einddatum daadwerkelijk het benodigde bedrag zal opbrengen. Anderzijds bestaat de kans dat de uiteindelijke uitkering hoger is dan het hypotheekbedrag.

Beleggingshypotheek met levensverzekering

U spaart bij de beleggingshypotheek met levensverzekering niet door middel van een beleggingsrekening, maar door middel van een beleggingsverzekering. Deze verzekering wordt direct afgesloten en betaald vanuit de lening. De maandelijkse kosten zijn hierdoor laag. De rente van de af te sluiten lening wordt als een aftrekbare kostenpost beschouwd.

Afhankelijk van uw financiële en fiscale situatie kan deze vorm u behoorlijke besparingen opleveren.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek lost u gedurende de looptijd de lening niet af; u betaalt alleen rente. U geniet daardoor de maximale hypotheekrente-aftrek over de gehele looptijd. U bouwt echter geen vermogen op.

Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met eigen geld financiert.

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een lening en een geblokkeerde spaarrekening (de Spaarrekening Eigen Woning) of beleggingsrekening (Beleggingsrecht Eigen Woning). Op deze geblokkeerde rekening bouwt u vermogen op door periodiek geld te storten. Het rendement op het spaargeld of de beleggingen wordt -onder voorwaarden- fiscaal gunstig behandeld.

Gedurende de looptijd wordt de lening niet afgelost, waardoor u optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden. Aan het eind van de looptijd lost u in een keer uw bankspaarhypotheek af met het op de spaar- of beleggingsrekening opgebouwde vermogen.

Woonlastenverzekering

Met een woonlastenbeschermer of woonlastenverzekering kunt u de betaling van uw hypotheeklasten veiligstellen, als uw inkomen daalt (of zelfs wegvalt) door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Er zijn veel verschillende soorten woonlastenverzekeringen verkrijgbaar van verschillende aanbieders, ieder met zijn eigen voorwaarden. Wij helpen u graag aan de beste verzekering voor uw situatie.

Tips

Veel gestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie?

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt extra zekerheid. U krijgt vaak een lagere rente en mocht u uw hypotheeklasten niet meer kunnen brengen, dan biedt NHG hiervoor een vangnet. Sinds 1 januari 2019 is de maximale grens voor een nieuwe hypotheek met NHG € 290.000 (100% van de marktwaarde) voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de maximale kostengrens € 307.400 (106% van de marktwaarde). De extra financieringsruimte moet u dan wel volledig besteden aan de energiebesparende voorzieningen. Om voor een hypotheek met NHG in aanmerking te komen, moet u aan alle voorwaarden voldoen die NHG opgesteld heeft. Wij toetsen graag voor u of u aan deze voorwaarden voldoet.

Wat is rentemiddeling?

Met rentemiddeling kunt u uw hypotheekrente verlagen: betaalt u nu 6% rente en is de huidige rente 3%, dan betaalt u na rentemiddeling 4,5%. Dat betekent wel dat uw hypotheek ‘opengebroken’ moet worden omdat uw rentevaste periode nog loopt. Een groot aantal banken brengt hierbij een boeterente in rekening, waardoor u een deel van uw voordeel van de rentemiddeling weer verliest. Betaalt u momenteel een hoge hypotheekrente? Laat ons dan berekenen of rentemiddeling voor u voordelig is.

Wat als ik mijn woning tijdelijk verhuur?

Als u uw woning tijdelijk verhuurt, valt deze voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning), maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat er vanaf dat moment geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk is. Als de woning uit de verhuur komt en weer leeg komt te staan (of u gaat er zelf weer wonen), kunt u opnieuw de hypotheekrente aftrekken. Verhuurt u een woning die te koop staat? Dan heeft u weer recht op renteaftrek zodra de tijdelijke verhuur stopt. U moet de woning dan wel leeg te koop hebben staan. U mag dit doen gedurende maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten.

Een restschuld, heb ik dat?

De laatste jaren zijn de huizenprijzen in Nederland flink gedaald. Dit betekent dat een hypotheek hoger kan zijn dan de huidige marktwaarde van uw woning. Uw huis staat dan ‘onder water’ en bij verkoop ontstaat er een restschuld. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor uw financiële situatie. De site www.huisonderwater.eu biedt hulp bij het in kaart brengen van uw situatie, zodat u kunt bepalen of het noodzakelijk is om actie te ondernemen. U krijgt vindt hier allerhande informatie en tips over organisaties waar u terecht kunt voor hulp of advies.

Wel of geen woonlastenverzekering?

Met een woonlastenbeschermer of woonlastenverzekering kunt u de betaling van uw hypotheeklasten veiligstellen, als uw inkomen daalt (of zelfs wegvalt) door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dit kan heel nuttig zijn. Toch is het goed om te bezien of de woonlastenverzekering ook in uw geval daadwerkelijk de gewenste zekerheid geeft. Zo vallen arbeidscontracten voor bepaalde tijd bij sommige polissen niet onder de dekking. Bent u zelfstandige? Ook dan is oplettendheid geboden: een aantal polissen kent een lange wachttijd tot het moment van uitkering. Wilt u een woonlastenverzekering die doet wat u verwacht, neem dan eerst contact op met ons kantoor.

Welke gevolgen heeft ontslag voor mijn hypotheek?

Als u uw baan verliest of als u een nieuwe baan krijgt waarbij u minder gaat verdienen, dan kan het gebeuren dat u de hypotheeklasten niet meer op kunt brengen. Een woonlastenverzekering kan dan uitkomst bieden: met de uitkering van deze verzekering kunt u gedurende een bepaalde periode (een deel van) uw hypotheeklasten betalen. Wellicht heeft u bij het afsluiten van uw hypotheek ook een woonlastenverzekering afgesloten. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Is het verstandig om mijn hypotheek af te lossen met mijn spaargeld?

Stel dat u voldoende buffer heeft opgebouwd voor onvoorziene zaken. Dan kan het voordelig zijn om het extra spaargeld dat u bovenop die buffer heeft, te gebruiken voor aflossing van uw hypotheek. Zeker als de rente die u ontvangt op uw spaartegoed laag is en u een vermogensrendementsheffing van 1,2% moet betalen. In dat geval kan aflossen inderdaad lucratief zijn, omdat u al gauw meer kwijt bent aan uw hypotheekrente dan dat uw spaargeld u oplevert. Bekijk of ook u hier uw voordeel mee kunt doen en neem contact op met ons kantoor.

Mijn rentevaste periode loopt af. Wat moet ik doen?

De rente van uw hypotheek staat meestal voor een bepaalde periode vast: één jaar, vijf, tien of zelfs twintig jaar. Als deze periode afloopt, krijgt u hierover bericht. Vervolgens gaat u met uw hypotheekverstrekker nieuwe afspraken maken omtrent de hoogte van de rente en de periode waarvoor u deze rente vast wilt zetten. Wij helpen u hierbij. Vaak is dit ook het uitgelezen moment om uw gehele hypotheek door te lichten.