• www.afm.nl

  De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

 • www.afm.nl (financiële producten)
  Hier vind je onafhankelijke informatie over de belangrijkste financiële producten voor consumenten.
 • www.vanatotzekerheid.nl
  Op deze site leest u alles over verzekeren. Hoe u een belangrijke gebeurtenis verzekert, maar ook welke verzekeringen er zijn.
 • www.bkr.nl
  Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, houdt een centraal register bij van kredietverplichtingen in Nederland. Hebt u bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld in de centrale kredietregistratie. BKR legt alle gegevens zorgvuldig vast en beheert het bestand.
 • www.consuwijzer.nl
  Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument.
 • www.dnb.nl
  Register pensioenfondsen. Alle namen en adressen van pensioenfondsen die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank zijn opgenomen in het overzicht (register) Pensioenwet (Pw).
 • www.ehic.nl
  Site over de European Health Insurance Card (EHIC).
 • www.energielabel.nl
  Het energielabel is een middel om consumenten in één oogopslag te informeren over het energieverbruik van apparaten, auto?s en woningen.
 • www.degeschillencommissie.nl
  Op deze site vindt u gedetailleerde informatie over vele geschillencommissies.
 • www.kadaster.nl
  De site van het Kadaster.
 • www.nhg.nl
  Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doelstelling een eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken. Op deze site treft u hier meer informatie over aan.
 • www.nibud.nl
  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Doel hiervan is het bevorderen van het welzijn van dat huishouden.
 • www.notaris.nl
  Alles over notarisaangelegenheden.
 • www.notaristarieven.nl
  Vergelijk de notaristarieven van alle notarissen in Nederland.
 • www.overheid.nl
  Hier kunt u nagaan bij welke overheid u moet zijn.
 • www.pensioenkijker.nl
  De Stichting Pensioenkijker.nl wil het pensioenbewustzijn van de Nederlander vergroten.
 • www.politiekeurmerk.nl
  Informatieve site over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de maatstaf voor veilig wonen.
 • www.rdw.nl
  De RDW vormt dé schakel tussen particulieren, branche en overheid als het gaat om voertuigen en rijbewijzen.
 • www.rijksoverheid.nl
  Site van de Rijksvoorlichtingsdienst.
 • www.nederlandwereldwijd.nl (reizen)
  U komt op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u informatie over wat u moet weten als u op vakantie gaat.
 • www.rvr.org
  De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen rechtshulp kunnen krijgen.
 • www.stichtingart.nl
  Op deze site vindt u informatie over diefstalpreventie van tweewielers.
 • https://www.belastingdienst.nl (toeslagen)
  Op deze site kunt u nagaan of u recht heeft op een bijdrage van de overheid in bepaalde lasten.
 • www.veiligbankieren.nl
  De website Veilig Betalen en Bankieren is een initiatief van de gezamenlijke banken en de Nederlandse Vereniging van Banken.
 • www.veiligheid.nl
  Consument & Veiligheid. Op deze site treft u handige tips aan op het gebied van veiligheid en preventie.
 • www.zorginstituutnederland.nl
  Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.
 • www.zorgwijzer.nl
  U kunt hier de GGD gezondheidsinformatie doorzoeken op onderwerpen.
 • www.112.nl
  Dit is de officiële site van het alarmnummer 1-1-2.